I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

denKronika Mimoně - díl dvanáctý Komentovat článek Kronika Mimoně - díl dvanáctý
Publikováno:  5. prosince 2016   Autor: Osvald Hons
Počet komentářů: 3
Odpovědět na RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
8. dubna 2018 v(e) 22:20 napsal komentář Milos Blechta  IP: 185.99.65.252

Dobry den pane Hons,

dovolte mi, abych vám poslal část z rodopisu Blekta z Utěchovic, tak jak ho zdědila
moravská větev rodu. Základ vycházi z poznámek a sepisováni pana Josefa Blekty, ktere jsou doplněny i mým hledánim. Již dřive jsem byl v kontaktu s panem Petrem Gajdošikem. Posloupnosti v rodove tabulce nejsou identicke s těmi, ktere mame uvedeny v naši verzi rodopisu, což ale neni předmět pro muj dotaz k Pánum z Mimoně.
Pan Josef Blekta se už v jeho prvotni verzi zminuje o prapředkovi Ranuoldovi z Nemans, ktereho nacházim ve vašem pojednáni z historie Pánu z Mimoně.... www.mimon.cz
... (Z rodopisu)
Od Ranuolda de Nemans

Zatím nedoložená je teorie na úrovni spekulace spojuje příchod Blektů do Čech s prvni vlnou kolonizace, která proběhla ve 12.století. Nicméně za nejstaršího v rodopisné tabulce je považován Ranuold de Niemans, od něhož, respektive od jeho syna Mikuláše se začínají odvíjet dějiny rodu Blekta. Na hradě Königsteinu(Sasko), který kdysi patřil k českemu uzemi, je zmiňován jako prapředek Ranuold de Nemans(Niemans), který sídlil od 14.století v severních Čechách a tento by měl být také v nějakém vztahu k Mimoni, protože je zmiňován jako“ z Mimoně“ a jako „purkrabí krále Václava II. na Königsteinu r.1289 v Sasku, rovněž jeho syn Mikuláš/Nycolaus de Vtiechovicz je jmenován r.1322. Toto je však podloženo nepřímou zmínkou kdy Vok z Rotštejna pohnal k soudu Mikuláše z Útěchovic a obvinil ho ze spáchání škod na jeho majetku. Mikuláš měl pravděpodobně dva syny, z nichž Petr již nese příjmení Blekta z Dubnic a tento umírá před r.1388.
......
Seznam nejdůležitějších pramenů

I.Rukopisy archivální :
1.Archiv ministerstva vnitra v Praze:
Stará manipulace L 87, I.II.
Pozůstalost dle Jindřicha Václava Krajíře z Krajku, 1587/MR 9.,1.

2. Zemský archiv v Brně :
Akta šlechtická
Bočkova sbírka
Cerroni : Sbírka půhonů a nálezů
Kniha rytířská I. 1535 - 1618 II.1628 - 1688
Nová sbírka listin z Moravy
Půhony Brněnské cudy, sv.18-50, Olomoucké cudy, sv.30, 34-40
Tereziánský katastr vrchností na Moravě z roku 1749
Urbář, kniha úroční, z roku 1775 vrchností na Moravě
Dominikánský katastr vrchností na Moravě z roku 1750
Visitační protokoly moravských vrchností z roku 1667
Žerotínovo depositum, sv.24

3. Městský archiv v Brně :
Berní akta moravských panství a statků šlechty 1588-1620

4. Klášterní archiv v Rajhradě :
Kronika kláštera I. sv. do roku 1640

5. Kostelní matriky v Bouzově, Bílé Lhotě, Lošticích a jinde

6. Frank von Döfering : Die Herren auf den adeligen Besitzungen der B. Haida, Böhmische Leipa und
Niemes.(Manuscript in der Bibl.der heraldischen Gesell.Adler, Wien.)

7. SokA Česká Lípa, Archív města Zákupy. Obecní kniha pamětní 1520-1678, inv.č.10

II. Prameny tištěné :
Archiv český, sv.XXXIII.
AČ 22, s. 342-343
Blekta Josef : Staročeský rytířský rod Blektů z Útěchovic (Ročenka Městského musea v Prostějově, r.1939)
Brandl : Codex diplomaticus Moraviae
Spisy Karla staršího ze Žerotína, sv.I.,II.,Brno 1866, passim, Povstání na Moravě v roce 1619.
a sv.I., s.120, sv.II., s.1-2
Z korespondence moravských direktorů, Archívní správa MV ČSR, Praha 1979, passim

Chlumetzky : Die ältesten Landtafeln von Mähren
Codex diplomaticus Bohemiae
Codex diplomaticus Lusatiae sup.
Černý Václav : Kolovratské a berkovské listiny ve státním archívu zemědělském, Praha 1931, s.40
Doerr : Der Adel böhm. Kronländer
Dudík Beďa : Geschichte der Benediktienerstiftes Raygern, Wien 1868
Emler Josef : Regesta diplomaticus Bohemiae et Moraviae, I. - iV. Praha 1882
Religiae tabularum terrae reg. Bohemiae I.-II., 1870
Kollman J. : Berní rejstřík 1567,s.185
Král z Dobré Vody : Šlechta v Čechách, na Moravě a ve Slezsku , 1904
Kratochvil Aug. : Vlastivěda Moravy : Židlochovický okres 1910
Archiv Dolních Kounic
Kubíček Václav, Dr. : Z dějin města Loštic, Brno 1910
Lang : Regesta rerum Bohemiae, sv. I.- XIII.
Neues Lausitzisches Magazin, Jg.17, 21 -85
Mitteilungen des nordböhmischen Exkursionsklub, Jg. 1 -53, Česká Lípa
Mitteilungen des nordböhmischen Vereines für Heimatforschung
Mladá Fronta-Dnes : Šlechtické rody na severu Čech (bap), 27.11.1998
Mysliveček Milan : Erbovník
Ottův slovník naučný, Praha
Pilnáček J. : Staromoravští rodové, Vídeň 1930
Prasek V. : Tovačovská kniha ortelů olomouckých, Olomouc 1896
Placht Otto : Odhad majetků stavů království českého z roku 1557, Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-
Historická, 1947, s.45
Rybička - (Pozůstalost archiváře Tischera, II.D 36)
RT I., 1870, s.293
Sedláček August : Hrady a zámky
Hrady X., s.292, s.293
Siebmacher : Grosses algemeines Wappenbuch, IV./9 Der böhmische Adel
Grosses algemeines Wappenbuch, IV/10.Kadlich-Blažek : Der mährische Adel, Nürnberg 1899
Schram W. : Bilder aus der mährischen Vergangenheit, Brno 1903
Schwoy F.J. : Topografie vom Markgraftum Mähren, Wien 1793
Tille Josef : Geschichte der Stadt Niemes, Mimoň 1905
Tingl F.A. : Libri confirmationum, Praha 1857
Vavroušková Anna : Desky zemského král.českého, Praha 1935
Věstník královské společnosti nauk, ročník 1898
Wolny Georg : Die Markgraftum Mähren-Topographie stat. und hist., 1838
Wolny Georg : Kirchliche Topographie Mährens

Doufám, že muj přispěvek pro vás bude zajimavý.
Děkuji za odpověd
S pozdravem
Milos Blechta


Odpovědět na RE:RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
RE:RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
10. dubna 2018 v(e) 23:07 napsal komentář Milos Blechta  IP: 185.99.65.252

Ještě malá poznámka, citace z rodopisu pana Josefa Blekty.....
Roku 1940 navázal jsem styky s primářem MUDr. Erichem Langem z Quanzendorfu ve Štyrskem Hradci, pocházejicim z Přisnotic u Brna, který se přihlásil jako velká větev našeho rodu až od Ranuolda de Nemans. Zabýval se studiem svého rodu, všimal si naší větve a pořídil všechny výpisy z archivu až po Ladislava Viléma Blektu. Na podkladě těchto dat jsem sestavil tuto publikaci našeho rodu....

Odpovědět na RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
5. prosince 2016 v(e) 22:09 napsal komentář bitzer  IP: 213.168.183.140

Je úžasné číst o těchto událostech!

Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít