I N Z E R C E

Krátké zprávy
ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO
16.03.20 21:36 Pep@k

Na Mitelu se podívejte na únorové zasedání našich Zastupitelů...
Doporučuji ke shlédnutí, určitě se pobavíte... :))
ZPRAVODAJ MĚSTA B Ř E Z E N
05.03.20 08:57 Pep@k
LEDNOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE MĚSTA
09.01.20 17:16 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

Vážení spoluobčané,

Ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za dodržování nařízení vlády ČR - nosit roušky na veřejnosti. Vím, že nařízení jsou velice přísná a náročná, ale nošením roušky chráníme sebe i ostatní.

Obyvatelé Mimoně jsou opravdu naprosto vzorní a možná i díky tomu nemáme v našem městě zatím žádnou osobu nakaženou coronavirem. Nejvíce naši disciplínu ocení zejména prodavači, záchranné složky, lékaři, učitelé a další, kteří nemohou zůstat doma v bezpečí a denně jsou v kontaktu s velkým množstvím lidí. Jsou tu pro nás a za jejich obětavost jim patří náš dík.

Veškerou pomoc potřebným v této nelehké době jsme zcentralizovali prostřednictvím Sociálních služeb města Mimoň, které díky dobrovolníkům z řad obyvatel, úřadu a MěPO zajišťují rozvoz stravování, nákupů, rozvoz roušek, hygienických prostředků a dalších potřebných věcí obyvatelům města Mimoň, kteří si sami nezvládnou toto zajistit, nebo jsou v karanténě. Každému, kdo nám takto pomáhá, ale i těm kteří šijí textilní roušky a zásobují své rodiny, známé a kamarády, nebo seniory v chráněných bytech, prodavačky a další lidi kolem sebe, také moc děkuji.

Městský úřad pracuje v omezeném provozu, aby v případě nákazy nemusel celý do karantény, ale v úřední dny se neváhejte obracet na podatelnu, či vedoucí jednotlivých odborů se svými požadavky a domluvit si individuální návštěvu. Starosta i místostarostka jsou na svém telefonu k dispozici stále.

Každý den se situace může změnit a my se ji budeme operativně snažit řešit a informovat Vás jak na stánkách města Mimoň, facebookových stránkách, ale i rozhlasem- pro obyvatele bez přístupu k internetu.

S přáním pevného zdraví místostarostka města Jaroslava Bizoňová


 Betlémářství na Mimoňsku - část první
Publikováno:  11. prosince 2019

historieJelikož ve dnech 24. - 26.12.2019 bude k vidění v mimoňském kostele betlém - viz zde, neuškodí, když si připomeneme, jak to vlastně s betlémy na mimoňsku bylo, za což moc děkuji mému kamarádovi Osvaldovi Honsovi.
Na tomto místě bych se zmínil o tom, že nedávno zemřel poslední betlémář v Mimoni pan Regnerml.

Svátek Vánoc byl zaveden křesťany a poprvé byl slaven v roce 354 n.l. jako Adventus Domini neboli svátek Příchodu Páně. V návaznosti na tyto vánoční svátky byla v roce 1223, čili po 869 letech, svatým Františkem z Assisi v italském Umbrii založena tradice stavění betlémů. Ta si našla svou cestu i do našeho města, kde si zachovala poměrně dlouhou tradici. Je prokázáno, že v oblasti severních Čech je jí přisuzována jedna z nejstarších tradic a organizované stavění betlémů v rámci Betlémářských spolků se řadí bezprostředně hned za Šluknov, kde je zaznamenán první založený Betlémářský spolek.

Tuto skutečnost potvrzuje zajímavá a podrobná práce autorů A. Karáska a J. Lanze „Stavění Betlémů v Čechách a na Moravě“. Na str. 103 se uvádí :.. „Šluknov však zůstává pro dalších 300 let zakládajícím místem pro nížinné dřevořezbáře…“ Uvádí se také, že se odvozuje jistá linie dřevořezbářů od sochaře Antona Suskeho z Mimoně (1741 až 1809), který je i autorem sousoší Getsemanské zahrady v Mimoni (1805).

Jeho věhlasný betlém, který byl uložen v mimoňském kostele sv. Petra a Pavla, se však stal obětí ohně spolu s uvedeným kostelem při celoměstském požáru Mimoně v roce 1806. Anton Suske však nepocházel z dílny mistrů a umělců tvůrců betlémů, protože jeho otec i jeho bratr náleželi k oboru průmyslového sochařství, pouze on sám se vydal cestou uměleckého řezbářství a sochařství. Roku 1810 se uvádí jako další betlémářský dřevořezbář jistý Josef Suske, který je pravděpodobně následovníkem výše uvedené rodiny Suske.

betlem1


Vrstevníky a následovníky rodiny Suske se uváděli sochař Adolf Gärtner, jehož skříňový betlém našel ve staré Mimoni velkou oblibu a množství následovníků, a dále tkadlec Windweben z Křížové ulice, jež zemřel r. 1830 (přeloženo jako tkadlec větru či větrný tkadlec, pravděpodobně se jednalo o přezdívku). Oba jsou dodnes považováni za nejvěhlasnější lidové řezbáře v Mimoni, třebaže v současnosti již zcela zmizeli z povědomí občanů města.

Roku 1840 se jako význačný lidový řezbář uvádí Franz Friedrich a po něm i jeho synové Franz, Josef a Johann, všichni občanským povoláním tesaři. Na dráhu uměleckého řezbáře se však vydal pouze Josef Zimmerman (1835-1906), který se proslavil i jako autor sochy císaře Josefa II. (1881) na Josefově náměstí (dnešní Kozinovo nám.), která však musela být dle zákona v r. 1923 stržena.

betlem2


Tuto rodinu následovali lidoví řezbáři : zedník Karl Bockshorn, nadaný bednář Ignatz Kuhnert, zvaný Bitternaz (Hořký Náco, přezdívka související asi s nadměrným pitím piva) a soukeník Ignatz Linke (pocházející s velkou pravděpodobností ze známé rodiny Friedricha Linkeho, železničního inženýra z Mimoně, po němž byla svého času pojmenována i dnešní Malá ul.).

Nalezené betlémy po znovuobnovení ČSR v květnu 1945 byly uloženy ve skladišti bezpečnostního oddělení MNV. Všechny tyto betlémy pak byly vystaveny v červnu 1946 na samostatné výstavě mimoňských betlémů, která zabírala celý sál tehdejší Lorinserovy tělocvičny. Po skončení výstavy byly opět uloženy do bezpečnostního skladiště MNV, odkud se však podstatná část v prosinci 1947 ztratila. Část byla ale v lednu 1948 nalezena a uložena do městského muzea, odkud byla po jeho zrušení převedena do depositáře Vlastivědného muzea v České Lípě.

Jediný každoročně dostupný betlém, který se věrohodně v Mimoni zachoval, je betlém v kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni, který je vystaven vždy v období od vánočních svátků až do příchodu Tří králů. Tento betlém je však v současnosti zhotoven ze tří různých přibližně stejně velkých mimoňských betlémů bez bližšího uvedení původu. Podstatná část dochovaných mimoňských betlémů byla vystavěna na výstavě betlémů v r. 2006 v Berouně, kde tvořila hlavní část výstavy.

Betlémy vyrobené v Mimoni měly většinou germánský ráz, tzn. že se často vyskytovaly krojované tzv. Hosenmmanln z období kolem r. 1800, což jsou figurky, kde mužská část je oblečena do krátkých kožených kalhot, podkolenek, přezkových bot a širokého klobouku, nebo krátkého fraku, ženská část je oblečena v širokých sukních s pestrým živůtkem.

Betlémy byly nejčastěji postaveny stupňovitě. Největší, jako příkladně betlém v kostele, byl rozdělen do tří částí : město, chlév a pastýřská pole na horizontu. U rohových betlémů bylo město povětšině umístěno na horizont nad pastýřské pole a tříkrálová skupina přicházela od vrcholu horizontu k místu narození. Chlév, kde se Ježíšek narodil, byl převážně umístěn do skalní jeskyně v Betlémském vrchu.

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 421x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
12/2020
Kraj začne vyrábět filtry do roušek z nanovláken
Nový severozápadní obchvat Zákup odvede dopravu z centra města
Kraj prodloužil lhůty pro podávání žádostí o dotace