I N Z E R C E

Krátké zprávy
ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO
16.03.20 21:36 Pep@k

Na Mitelu se podívejte na únorové zasedání našich Zastupitelů...
Doporučuji ke shlédnutí, určitě se pobavíte... :))
ZPRAVODAJ MĚSTA B Ř E Z E N
05.03.20 08:57 Pep@k
LEDNOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE MĚSTA
09.01.20 17:16 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

počet


Vážení spoluobčané,

Ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za dodržování nařízení vlády ČR - nosit roušky na veřejnosti. Vím, že nařízení jsou velice přísná a náročná, ale nošením roušky chráníme sebe i ostatní.

Obyvatelé Mimoně jsou opravdu naprosto vzorní a možná i díky tomu nemáme v našem městě zatím žádnou osobu nakaženou coronavirem. Nejvíce naši disciplínu ocení zejména prodavači, záchranné složky, lékaři, učitelé a další, kteří nemohou zůstat doma v bezpečí a denně jsou v kontaktu s velkým množstvím lidí. Jsou tu pro nás a za jejich obětavost jim patří náš dík.

Veškerou pomoc potřebným v této nelehké době jsme zcentralizovali prostřednictvím Sociálních služeb města Mimoň, které díky dobrovolníkům z řad obyvatel, úřadu a MěPO zajišťují rozvoz stravování, nákupů, rozvoz roušek, hygienických prostředků a dalších potřebných věcí obyvatelům města Mimoň, kteří si sami nezvládnou toto zajistit, nebo jsou v karanténě. Každému, kdo nám takto pomáhá, ale i těm kteří šijí textilní roušky a zásobují své rodiny, známé a kamarády, nebo seniory v chráněných bytech, prodavačky a další lidi kolem sebe, také moc děkuji.

Městský úřad pracuje v omezeném provozu, aby v případě nákazy nemusel celý do karantény, ale v úřední dny se neváhejte obracet na podatelnu, či vedoucí jednotlivých odborů se svými požadavky a domluvit si individuální návštěvu. Starosta i místostarostka jsou na svém telefonu k dispozici stále.

Každý den se situace může změnit a my se ji budeme operativně snažit řešit a informovat Vás jak na stánkách města Mimoň, facebookových stránkách, ale i rozhlasem- pro obyvatele bez přístupu k internetu.

S přáním pevného zdraví místostarostka města Jaroslava Bizoňová


 Dopravní témata z Hejtmanského dne v Mimoni
Publikováno:  30. března 2018

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta opět po delší době zavítal do Mimoně. Celodenní program obsahoval i témata, dlouhodobě zaujímající v pomyslném žebříčku přední příčky zdejší komunální politiky.

K citlivým tématům jistě patří koupě areálu bývalého vepřína městem za velmi diskutabilní cenu, využití bývalého vojenského letiště v Hradčanech, které je již sice na katastru sousední obce Ralska, nicméně tak blízko Mimoně, že by nám nemělo být jedno, jakým směrem se bude letiště v budoucnosti vyvíjet. Jedním z bodů návštěvy Hejtmana Libereckého kraje Martina Půty bylo i zastavení v podniku Mitop, jednoho z téměř posledních symbolů průmyslové minulosti města a s tím související politika zaměstnanosti v tomto regionu.

Odpolední diskuse s občany měla za stěžejní regionální téma dopravní infrastrukturu. To se týká hlavně, a především již dlouho slibované rekonstrukce silnice ll/268 z Mimoně na Mnichovo Hradiště. Letošní rok, pokud vše půjde tak, jak má, by měl být opravdu v této záležitosti zlomový. V dubnu by se měl začít soutěžit dodavatel, zhruba v polovině letošního roku si Liberecký kraj zažádá o stavební povolení a letošní podzim už by měl být ve znamení zahájení samotných stavebních prací na této komunikaci. Sice to znamená další, a věřím, že již poslední, posun termínu zahájení prací jako takových. Každopádně to je signál, že peníze na rekonstrukci silnice ll/268 jsou.

Součástí rekonstrukce silnice ll/268 ovšem nebude nahrazení zatáčky před Dolní Krupou přímou stoupací komunikací v zářezu kopce, který současná zatáčka obchází, protože náklady na tuto akci by byly vyšší, než celkové vynaložené náklady na samotnou rekonstrukci celé silnice ll/268.
Naopak, součástí rekonstrukce by měl být i cyklochodník mezi Mimoní a Ploužnicí, který má ve své dikci město Ralsko a podle posledních informací má zájem výstavbu tohoto cyklochodníku koordinovat s rekonstrukcí silnice ll/268.

Dalším dopravním tématem bylo řešení tranzitní dopravy v Mimoni a našem regionu. Bohužel, přípravou průtahu městem pro tranzitní dopravu ztratilo vedení města odhadem dobrých deset let, a tak se na velkém vnějším obchvatu města musí v podstatě začít znovu od píky. Příprava velkého vnějšího obchvatu probíhá ve spolupráci s Libereckým krajem, který by rád viděl odbočku z tohoto obchvatu přímo na letiště Hradčany, což by velmi usnadnilo další rozvoj, ať už průmyslový, či turistický, tohoto místa.
Předběžné náklady na velký vnější obchvat Mimoně jsou vyčísleny na zhruba 400 mil. Kč, s odbočkou na letiště Hradčany v hodnotě cca 350 mil Kč se dostáváme na celkovou sumu 750 mil a horizontem započetí prací zhruba deseti let.

Mimochodem, Liberecký kraj dá letos do oprav silnic, celkem i s dotacemi a příspěvkem vlády něco kolem 800 mil. Kč.

Další dopravní téma je spojka z dolního Sídliště pod Ralskem přes Luka ke kruhovému objezdu na Českolipské křižovatce. Město by tímto využilo část trasy bývalého průtahu od míst za Technickými službami, přes Luka a Panenský potok na Českolipskou křižovatku, a na druhou stranu směrem k dolnímu Sídlišti pod Ralskem, k věžákům v lokalitě u koupaliště. Tato spojka, pokud bude, aby mohla plnohodnotně plnit svou funkci, musela by být napojena u bývalé kotelny na dolním Sídlišti pod Ralskem na ulici Širokou a celá její část od napojení na místní komunikaci na dolním Sídlišti pod Ralskem až k bývalé kotelně, koncipovaná, jako obousměrná dvouproudá komunikace. Jen pro úplnost dodávám, že by musela mít také dva mosty. Jeden přes Ploučnici, druhý přes Panenský potok.

Tímto byla dopravní témata vyčerpána. V nejbližší době se konečně dočkáme alespoň rekonstrukce silnice ll/268, byť v její okleštěné verzi, z velkého vnějšího obchvatu Mimoně zatím nemusíme mít strach a místní spojka na dolní Sídliště pod Ralskem v dohledné době také nehrozí. Jestli to je dobře, nebo špatně, posuďte sami.

Počet komentářů: 4  Komentáře ... (poslední: 4. dubna 2018 12:44)
Autor: Jaromír Mayer
Přečteno: 1305x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
12/2020
Kraj začne vyrábět filtry do roušek z nanovláken
Nový severozápadní obchvat Zákup odvede dopravu z centra města
Kraj prodloužil lhůty pro podávání žádostí o dotace