I N Z E R C E

Krátké zprávy
ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO
16.03.20 21:36 Pep@k

Na Mitelu se podívejte na únorové zasedání našich Zastupitelů...
Doporučuji ke shlédnutí, určitě se pobavíte... :))
ZPRAVODAJ MĚSTA B Ř E Z E N
05.03.20 08:57 Pep@k
LEDNOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE MĚSTA
09.01.20 17:16 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

počet


Vážení spoluobčané,

Ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za dodržování nařízení vlády ČR - nosit roušky na veřejnosti. Vím, že nařízení jsou velice přísná a náročná, ale nošením roušky chráníme sebe i ostatní.

Obyvatelé Mimoně jsou opravdu naprosto vzorní a možná i díky tomu nemáme v našem městě zatím žádnou osobu nakaženou coronavirem. Nejvíce naši disciplínu ocení zejména prodavači, záchranné složky, lékaři, učitelé a další, kteří nemohou zůstat doma v bezpečí a denně jsou v kontaktu s velkým množstvím lidí. Jsou tu pro nás a za jejich obětavost jim patří náš dík.

Veškerou pomoc potřebným v této nelehké době jsme zcentralizovali prostřednictvím Sociálních služeb města Mimoň, které díky dobrovolníkům z řad obyvatel, úřadu a MěPO zajišťují rozvoz stravování, nákupů, rozvoz roušek, hygienických prostředků a dalších potřebných věcí obyvatelům města Mimoň, kteří si sami nezvládnou toto zajistit, nebo jsou v karanténě. Každému, kdo nám takto pomáhá, ale i těm kteří šijí textilní roušky a zásobují své rodiny, známé a kamarády, nebo seniory v chráněných bytech, prodavačky a další lidi kolem sebe, také moc děkuji.

Městský úřad pracuje v omezeném provozu, aby v případě nákazy nemusel celý do karantény, ale v úřední dny se neváhejte obracet na podatelnu, či vedoucí jednotlivých odborů se svými požadavky a domluvit si individuální návštěvu. Starosta i místostarostka jsou na svém telefonu k dispozici stále.

Každý den se situace může změnit a my se ji budeme operativně snažit řešit a informovat Vás jak na stánkách města Mimoň, facebookových stránkách, ale i rozhlasem- pro obyvatele bez přístupu k internetu.

S přáním pevného zdraví místostarostka města Jaroslava Bizoňová


 Spokojený ale udivený děda vnuků, kteří hrají fotbal
Publikováno:  12. ledna 2018

logo_webByl jsem přímým svědkem posledního jednání našeho zastupitelstva v roce 2017. Byl jsem nesmírně spokojený, když toto zastupitelstvo schválilo dotaci pro TJ Jiskra Mimoň. Našemu zastupitelstvu musím za tuto obrovskou podporu našeho sportu ve městě poděkovat a nadále se můžu jako spokojený děda dívat na svoje vnuky, jak zápolí se svými kamarády na sportovních hřištích po celém libereckém kraji.

Udivený děda se však ze mne stal při vystoupení našich opozičních zastupitelů, kteří mne svými výroky jasně utvrdili v tom, že se nedokážou na svá vystoupení k jednotlivým bodům řádně připravit. Konkrétně paní Šárka Krousová a pan Ing. Pavel Ráček. Prvně jmenovaná vyjádřila podivení nad výši dotace a hlavně oznámila zastupitelům a prostřednictvím televize MITEL všem občanům Mimoně, že je to vinou černých duši ve fotbale…..

Vážená paní zastupitelko, zjistil jsem na rozdíl od Vás, že opravdu v Tělovýchovné jednotě jsou duše, sice ne černé, ale řekl bych minimálně divné. Nedalo mi žádnou velkou práci zjistit, že o čtyři družstva zařazených do soutěží Libereckého kraje a dvě družstva v soutěžích okresu Česká Lípa se musí někdo postarat. Tato družstva mají ke své činnosti každý den připravené uklizené kabiny a ostatní prostory uklízečkou, osvětlené, s teplou vodou a v topném období vytápěné, připravená hřiště správcem, mají trenéra, u dorostu a žáků dva trenéry, mají zajištěn servis, rozlosování soutěží, informace o termínech utkání a dopravu k utkáním, styk s FAČREM a mají někoho, kdo vede pokladnu a musí všechno zaúčtovat. Když počítáte se mnou, zjistíte, že o chod našeho spolku se stará minimálně 15 lidí.

Protože umím číst v rozvaze a výsledovce, zjistil jsem, že za rok 2016 bylo na mzdách vyplaceno 137 000,- Kč, což v průměru činí necelých 9 200,- Kč/1rok/1osoba. Dále jsem zjistil, že takový správce, který se stará o ta hřiště, má na starosti 28 000 m2 pozemků, z toho travnatých cca 8 000 m2, dvě budovy, tribunu a hřiště s umělým povrchem. Celkově hodnota majetku Tělovýchovné jednoty činí cca 19 mil Kč. Zjistil jsem, že tohle nemůže žádný správce na dohodu po svém zaměstnání zajistit a majetek podle toho vypadá. A tak jsem zjistil, vážená paní zastupitelko, že v Tělovýchovné jednotě nejsou černé duše, ale duše, které mají rádi fotbal a mnoho svých činností ve prospěch Tělovýchovné jednoty dělají buď zdarma anebo za 20,- Kč/hod. A ani mi to nedalo mnoho práce.

Druhý jmenovaný pan Ing. Pavel Ráček zase důrazně sděloval všem zastupitelům a potažmo prostřednictvím televize MITEL občanům Mimoně, že bude maximálně podporovat pouze mládež, a že z toho důvodu je dotace vysoká, nepřiměřená a neví se, na co prostředky půjdou. Takže vážený pane zastupiteli, dovolím si tvrdit, že právě schválená výše dotace zajišťuje minimálně činnost naší mládeže v TJ. Stačí se seznámit s výsledovkou roku 2016, kde zjistíte, že celkové náklady TJ činily v roce 2016 1 345 257,- Kč. TJ JISKRA Mimoň má dvě družstva dospělých a čtyři družstva mládeže. Mládeže je tedy celkem cca 67 %. A 67% z celkových nákladů činí obrovských 901 320 ,-Kč. Dovolím si tvrdit, že právě výše schválené dotace pokryje Tělovýchovné jednotě hlavně činnost mládeže a to jenom za předpokladu, že tam budou nadále pracovat správcové, trenéři, vedoucí družstev, sekretáři a ostatní členové, většinou bez slušného ohodnocení, jak popsáno výše.
Jak jsem řekl v titulku, jsem spokojený děda vnuků, kteří sportují a hlavně, že sportují na solidní úrovni, na pěkném stadionu a hřišti, které nám závidí široké okolí. Jsem však velmi nespokojený děda, když práci lidí Tělovýchovné jednoty znehodnotí svými výroky zastupitel, kterého jsem za celý rok na našem hřišti ani neviděl a který tím pádem ani neví, co se zde odehrává.

Mým velkým přáním je, aby oba dva zastupitelé znovu přehodnotili svá stanoviska a celé mimoňské veřejnosti oznámili, že z důvodu neznalosti prostředí v Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň svá slova berou zpět, protože zjistili, že v TJ nejsou černé duše a že schválená dotace je pouze na mládež.

Jan Sutr nejstarší
Spokojený děda vnuků, nespokojený děda se dvěma zastupiteli

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 1346x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
12/2020
Kraj začne vyrábět filtry do roušek z nanovláken
Nový severozápadní obchvat Zákup odvede dopravu z centra města
Kraj prodloužil lhůty pro podávání žádostí o dotace