I N Z E R C E

Krátké zprávy
ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO
16.03.20 21:36 Pep@k

Na Mitelu se podívejte na únorové zasedání našich Zastupitelů...
Doporučuji ke shlédnutí, určitě se pobavíte... :))
ZPRAVODAJ MĚSTA B Ř E Z E N
05.03.20 08:57 Pep@k
LEDNOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE MĚSTA
09.01.20 17:16 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

počet


Vážení spoluobčané,

Ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za dodržování nařízení vlády ČR - nosit roušky na veřejnosti. Vím, že nařízení jsou velice přísná a náročná, ale nošením roušky chráníme sebe i ostatní.

Obyvatelé Mimoně jsou opravdu naprosto vzorní a možná i díky tomu nemáme v našem městě zatím žádnou osobu nakaženou coronavirem. Nejvíce naši disciplínu ocení zejména prodavači, záchranné složky, lékaři, učitelé a další, kteří nemohou zůstat doma v bezpečí a denně jsou v kontaktu s velkým množstvím lidí. Jsou tu pro nás a za jejich obětavost jim patří náš dík.

Veškerou pomoc potřebným v této nelehké době jsme zcentralizovali prostřednictvím Sociálních služeb města Mimoň, které díky dobrovolníkům z řad obyvatel, úřadu a MěPO zajišťují rozvoz stravování, nákupů, rozvoz roušek, hygienických prostředků a dalších potřebných věcí obyvatelům města Mimoň, kteří si sami nezvládnou toto zajistit, nebo jsou v karanténě. Každému, kdo nám takto pomáhá, ale i těm kteří šijí textilní roušky a zásobují své rodiny, známé a kamarády, nebo seniory v chráněných bytech, prodavačky a další lidi kolem sebe, také moc děkuji.

Městský úřad pracuje v omezeném provozu, aby v případě nákazy nemusel celý do karantény, ale v úřední dny se neváhejte obracet na podatelnu, či vedoucí jednotlivých odborů se svými požadavky a domluvit si individuální návštěvu. Starosta i místostarostka jsou na svém telefonu k dispozici stále.

Každý den se situace může změnit a my se ji budeme operativně snažit řešit a informovat Vás jak na stánkách města Mimoň, facebookových stránkách, ale i rozhlasem- pro obyvatele bez přístupu k internetu.

S přáním pevného zdraví místostarostka města Jaroslava Bizoňová


 Historie pivovarů, palíren, hostinců, pivnic, vináren, kaváren a cukráren v Mimoni - díl 5.
Publikováno:  27. června 2016

historieV našem pátém pokračování tu máme další várku mimoňských hostinců. Opět zde musím poděkovat kamarádu Osvaldu Honsovi, který nám tento přehled připravil. Díky.

U města Hamburk (Mírová ul., 70/III (původní 270)
Hostinec s názvem U města Hamburk (Zur Stadt Hamburg) se nacházel v r. 1800 v domě čp. 70/III, ten však jako objekt stál již před rokem 1770. Jako první dohledaný majitel se uváděl mydlař Anton Handschke ze Žandova. Po něm se uvádí r.1788 hostinský Andreas Weychand, 1810 Ignaz Handschke, rovněž hostinský, okolo r. 1830 hostinský Josef Zippe. 4.VI.1842 koupil dům jistý Anton Jahnel, který jako hostinský provozoval živnost, tu po jeho smrti vedla až do roku 1874 manželka-vdova Marie.

Dům měl poté v majetku advokát Judr Franz Hable z Lípy (1875). Roku 1892 se uvádí Judr. Karl Eppinger z Broumova (Branau), r. 1900 Judr. Saxl. Téhož roku dům koupil knihvazač Alois Jordan z Bodenstadtu na Moravě (+ 27.III.1881). Jmenovaný přistavěl roku 1930 další patro.
Roku 1630 nařídil vévoda z Waldsteina, že všechny hostince musí být označeny obrazem nebo nějakým domovním znamením, které bude vyjadřovat jeho pojmenování. Toto nařízení se zachovalo až do minulého století (19. stol.) a mnohdy až do počátku 20. století. Domovní hostinské znaky se chránily a na tento odkaz předků dohlíželo i samotné město, které takto vyjadřovalo pýchu nad tímto historickým odkazem. Mezi tyto znaky náleží například hostinec U zlatého beránka (čp. 77/III - dnešní Mírová ulice), U hroznu (dnešní hotel Beseda) nebo také U modré hvězdy (čp. 91/II, r.2011 odstraněné v Okrouhlické ulici.).

obr15

Obrázek z r.~ 1914 zachycuje vpravo dům čp. 70, tj. hostinec U města Hamburku, první objekt vlevo je hotel Leder, před dnešní poštou v pozadí vlevo je pivnice v čp. 121 a v pozadí pod věží kostela je část kavárny Müller.

U beránka (Mírová ul. 77/III., původní čp.276) (Grosse Gasse)
Tak jak většina objektů v této ulici, i tento byl postaven již před rokem 1770 a přestavěn po velkém celoměstském požáru v roce 1806. Jako majitelé se uváděli : r. 1766 Josef Kirschner, 1775 Franz Zipke, 1808 Josef Zippe, 1845 jeho syn, také Josef Zippe a po něm zase od r. 1895 syn předešlého, Karel Zippe. Všichni tito uvedení byly řezníci a hostinští. Poslední uvedený roku 1890 hostinec pronajal a r. 1930 je jako nájemník uváděna vdova Müllerová.

obr16

Na obrázku z roku 1918, stojí fronta na příděl masa u řeznictví a hostince U beránka.

U modré hvězdy (Okrouhlická ul. 91/II., původní čp. 21)
Objekt byl postaven již před rokem 1770 a jeho původní čp. 21 hovoří zcela jasně o jeho stáří. Je pravděpodobné, že byl postaven ještě za existence vsi Wokrúhla). Jeho poslední popisné číslo bylo 91/II, protože v r. 2011 byl zcela odstraněn. Jako majitelé po r. 1770 byli známi : do roku 1788 Prokop Heller, do 1806 byl vlastníkem obchodník Josef Ludwig, který však bydlel na jiném místě a tento objekt pronajímal různým nájemníkům. Od r. 1800 do r. 1806 zde byl v podnájmu koželuh Anton Schütz. Roku 1812 se uvádí jako majitel Franz Günther, po jeho smrti 11.IV.1830 je jako majitelka vedena jeho manželka. Rytec ze Zákup Karel Ulrich se r. 1858 oženil s dcerou Franze Güntera a převzal téhož roku objekt do vlastnictví, jejich syn Rudolf Ulrich, též rytec, se jako majitel uvádí roku 1895. Dům poté koupil roku 1920 sládek ze zrušeného pivovaru v Mimoni (pivovar zrušen r. 1919) Wilhelm Bartoň. Hostinec U modré hvězdy uvedl do provozu nájemník Antonín Wendel již v roce 1870 a pozdějí jej provozoval Anton Seidz, po něm Fischer a naposledy Rudolf Stroh, který jej r. 1935 koupil.

obr16

Rohový dům čp. 91/II je hostinec U modré hvězdy.

U hroznu (Nádražní ul. 105/III, původní čp. 290) dnes Beseda
Objekt byl znám již v osmdesátých letech 16. století, když jej nechal jako první školu v Mimoni postavit tehdejší majitel panství Bohuslav Mazanec z Frimburka. Až do roku 1794 sloužil objekt potřebám školy, potom, pro zchátralost, jej město prodalo uměleckému truhláři Schmidtovi, jehož bratr Josef byl význačným akademickým malířem a jeden z prvních absolventů v roce 1798 založené AVU v Praze. Tento malíř se jmenoval Josef Schmidt. V držení této rodiny byla budova až do roku 1870, kdy jej odkoupil stavitel varhan Franz Ostermann z čp. 171/I. Po jeho smrti zde bydlela jeho manželka-vdova Františka Ostermannová. Roku 1885 jej koupil řezník Raimund Ernst, ten jej přenechal svému synovi, který řeznickou živnost provozoval spolu s hostincem. Hostinec byl rozšířen přistavěním patra směrem k jihu (k faře kostela) a rozšířen o severní křídlo. Roku 1920 byla opravena opěrná zeď farní zahrady u hostince. V roce 1925 byl prodán městu dům čp. 104/III, který byl zcela odstraněn v zájmu rozšíření Nádražní ulice v dolní části. V roce 1939 byla majitelem od města odkoupena část pozemku vedle odstraněného čp. 104, posléze upravena do současné podoby (r.1945).

obr17

Rohový dům je součástí hostince U hroznu ~ r.1895. Amatérské foto ~ z r.1895 zachycuje církevní slavnost před sochou sv. Jana Nepomuckého. V levém rohu dole je roku 2008 renovovaný symbol hroznu, který byl po přestavbě přenesen pod okapovou římsu v průčelí domu.
Zpracoval : Osvald Hons ©

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Osvald Hons
Přečteno: 2162x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
12/2020
Kraj začne vyrábět filtry do roušek z nanovláken
Nový severozápadní obchvat Zákup odvede dopravu z centra města
Kraj prodloužil lhůty pro podávání žádostí o dotace