I N Z E R C E

Krátké zprávy
LEDNOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE MĚSTA
09.01.20 17:16 Pep@k
PROSINCOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
16.12.19 13:40 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Vyjádření ředitele školy k situaci mezi vedením a některými zaměstnanci
Publikováno:  2. července 2014

logo_webByl jsem požádám ředitelem ZUŠ Slavíkem, abych zveřejnil jeho stanovisko k dění ve škole :

• Celá aféra je neetická a nemorální a je to obrovské pedagogické selhání, které
každým dnem škodí naší škole.

• Situace vznikla na základě mé kontroly docházky zaměstnanců do zaměstnání. Za poslední tři roky jsem několikrát upozorňoval na nepřesnou docházku a porušování pracovního řádu školy, zákoníku práce a bezpečnosti dětí. Mou povinností je tyto záležitosti kontrolovat a upozorňovat zaměstnance na nedostatky a odstraňovat je. Jsem odpovědný státu za dodržování pracovní doby zaměstnancůve vztahu k využívání finančních prostředků na platy. Dále si některé učitelky pletou své kompetence s kompetencemi ředitele školy v přijímání žáků a přidělování je učitelům.

• Několik kolegyň a kolega, kteří si stěžují, že jim vyhrožuji, že je vyhodím z práce. Nemají pravdu, když toto tvrdí. Při porušení zákoníku práce je mou povinností je upozornit, že způsob, jakým porušili zákoník práce, je důvodem k případnému rozvázání pracovního poměru. Myslím si, že toto není žádný psychický nátlak.

• Dále je mi s podivem, že si rodiče začali stěžovat všichni prakticky ve stejnou dobu a postoupili stížnosti dvěma pedagožkám místo řediteli školy, proto si myslím, že je tato kampaň účelně směřovaná. Zajímavé také je, že rodiče, kteří si stěžují, mají právě své děti u nejmenovaných dvou až tří učitelek, které si stěžují na mou osobu a osobu mého zástupce u zřizovatele. Dále mezi nimi jsou i jejich přátelé a kamarádi.

• Mezi stěžujícími učiteli, kterých je podstatná menšina (šest ze sedmnácti), jsou dva typy osobnosti, jedna je skvělý manipulátor a druhá je geniální demagog. Podle naučného slovníku to jsou lidé, kteří ve svůj prospěch používají čachrování, nepoctivé jednání, nevybíravé prostředky ke zkreslování skutečnosti a masivní ovlivňování nezúčastněných osob (rodičů). Bezdůvodným vychvalování jedněch a bezohledným hanobením druhých se snaží vlichotit do přízně lidí. Tím ovšem poškozují dobré jméno školy a ostatní pracovníky. Proč si nestěžují všichni učitelé, proč ostatní nemají s komunikací ředitele a jeho zástupce problémy? Někteří totiž komunikovat chtějí a druzí, kteří neustále vyhrocují situaci nikoli.

• V kolektivu se s těmi to lidmi nedá jednat narovinu, protože tomu zabraňují jejich ambice, pýcha, neupřímnost a přílišné sebevědomí.

• Naše škola vychovala v minulosti 25 žáků ke studiu na konzervatoři, z nichž 5 působí v Mimoni jako pedagogové a někteří jako výkonní umělci a profesoři na konzervatořích. Takže v žádném případě nelze říci, že v minulosti tato škola nedobře pracovala, a že má někdo patent na nejlepšího pedagoga na světě a tím si diktovat, jaké vedení školy chce mít.

• Ve všem jsem učitelům vycházel vstříc v rámci možností školy. Podporuje veškeré jejich zájmy a příležitosti.

• Co se týká stížností na výuku mého pana zástupce. Současného pana zástupce jsem měl jako pedagoga vyhlédnutého již mnoho let předtím než přišel pracovat k nám do školy. Navštívil jsem jeho výuku, ale protože měl stálý pracovní poměr v Doksech nemohl ho angažovat dříve. Hospitacemi, které provádím u většiny učitelů 2x ročně a z šetření ČŠI nebylo zjištěno žádné pedagogické pochybení pana zástupce, ale spíše naopak. Ostatně to bude potvrzené v inspekční zprávě ČŠI, která bude po uplynutí řádných lhůt vystavena na webových stránkách ČŠI a naší školy.

• Učitelé argumentují tím, že zde není dostatečná komunikace. Každou pedagogickou radu dostanou slovo, ale nikdo se k této situaci nevyjádří, takže já nemám na co reagovat.

• V neposlední řadě musím ještě říci, že na situaci, která ve škole vládne, se z rodičů nepřišel zeptat nikdo. Doptával se pouze jeden pan zastupitel a někteří členové RADY MĚSTA MIMOŇ. Objektivní úsudek si bohužel kromě těchto lidí nikdo udělat nemohl.

• Veškeré šetření a řešení je v kompetenci ředitele školy.

V Mimoni dne 1.7.2014 Petr Slavík, ředitel ZUŠ V.Snítila, Mimoň

Počet komentářů: 9  Komentáře ... (poslední: 14. července 2014 15:44)
Autor: Pep@k
Přečteno: 2314x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
TIPY na víkend
Česká Lípa si to o play-off i o záchranu rozdá s Vinohrady
Hendikepované občany sveze po kraji bezbariérový autobus
Na Sportovci roku 2019 zabodovali i borci z TJ Lokomotiva ČL