I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Zpátky do minulosti : Mimoň před 65 a 55 lety
Publikováno:  25. dubna 2013

historiePrvní část novodobé historie je zaměřena na dobu před 65 a 55 lety. Pokračovat budeme dále dobou před 45, 35 a 25 lety
Co se tedy ve stručnosti událo ? Je to výtah z kroniky města, sem tam poupravený o pravopisnou chybu. Výčet samozřejmě není úplný.
Snad najdete pár zajímavostí.

1948
26. ledna - Osidlovací komise ONV v České Lípě upravila katastrální hranice mezi Mimoni a Bohaticemi. Hranice tvoří nově na jihu severní okraj pozemku ČSD a na východní straně cesta č. 2024/2, dále příkop směřující ke státní silnici a za ní až na kat. hranice Pertoltice
26. ledna - Na odstranění škod vzniklé katastrofálním suchem a mrazy v roce 1947 byla M. poskytnuta pomoc v úhrne výši 70.000 Kč.

2. února - MNV přispěl na slavnosti Vzkříšení v Božím Hrobě částku 10.000, 16. srpna bylo povoleno zakoupení nového zvonu do B.H. a 4. října MNV zadává práce v souvislosti s úpravou Božího hrobu odborné firmě, kameníku Hecovi v České Lípě
Únor – březen – historické, bouřlivé a pohnuté dny po 25.únoru 1945 - celý březen bez jakéhokoliv jednání rady MNV a příslušných referátů MNV

2. dubna - Akční výbor začal v Mimoni provádět prověrky
2. dubna byla zastavena činnost divadelního spolku SLOVAN a následně 19. dubna se akční výbor ochotnického spolku Slovan sloučil s Lidovou scénou pod názvem Lidová scéna Slovan
2. dubna - proběhlo první jednání I. obnovené rady MNV ve složení: předseda Jirkovský Jan., Lev Josef,, Frolík V., Šturcová Růž., Blažek Josef, Kaufman Erich, Špaček Josef, Černý Josef, Šindelář Fr., Kozák Ladisl., Judr. Brodský K., Bidlo K.
26. dubna - byl vydán všeobecný zákaz táboření cikánů v celém katastru Mimoně. Akční výbor donutí cikány po dohodě s úřadem práce jejich uvedení do pracovního procesu.

15. června - Československá strana lidová a strana národně socialistická se „dobrovolně“ rozpustily
15. června - Sběr německých knih provedla školní mládež, knihy byly uskladněny v hotelu Modrá hvězda. Odvoz knih zajistilo vojsko

26. července – byl zaznamenán velký výskyt motýla Mniška v polesí ke Kuřivodům, který zničil porost na 200 -300 ha lesa
26. července – byl Josef Stárek jmenován úderníkem práce

04. října - Zemědělský referát MNV oznamuje katastrofálně nízký stav dobytka v Mimoni
18. října - MNV rozhodl o zřízení Okresní spořitelny a záložny v Mimoni

8. listopadu - bylo rozhodnuto o odměně za práce na hrobu vojína RA na městském hřbitově (fy. J.Sáša) ve výši 5.500 Kč. Opraven byl i hlavní kříž na hřbitově Jaroslavem Orlickým
08. listopadu - MNV rozhodl o zřízení mateřské školky ve Svébořické ulici jako 3. MŚ; v Pertoltické ul. bude zřízena 2. MŠ
15. listopadu – byl prezident republiky soudruh Klement Gottwald jmenován čestným občanem města Mimoně

22. prosince - Sbírka pod vánočním stromem republiky vynesla 31.000 Kč
22. prosince byl vydán zákaz hraní karet mládeži do 16. let v hostincích
22. prosince - V roce 1948 se konalo 59 pohřbů

1958
V lednu 1958 - velká sněhová kalamita, až 1m závěje sněhu.

10. dubna - Na náměstí byl svolán tábor lidu za zákaz zbraní hromadného ničení a proti znovuvyzbrojování NSR. K přítomným hovořil tajemník OVKSČ Václav Ješeta. Údaje uvádí na 4.500 účastníků
Ve dnech 24. a 25. dubna byly zazděny vchody do jeskyní pod Kostelním vrchem (za kinem). Jeskyně za války sloužili jako protiletecký kryt a jeden byl zasažen bombou při bombardování Mimoně 8. května 1945. V historické době sloužily jako přirozené úkryty před nepohodou i před nepřátelskými vpády

Ve dnech 2. až 7. května 1958 se konala v ZK ROH TON výstava obrazů českých mistrů 19. století (obrazy Ant. Mánesa, Jos. Mánesa, Mik. Alše, Josefa Matěje Navrátila (originály jsou uloženy v zámku v Zákupech), Antonína Chuttisiho, Adolfa Kosárka, Karla Purkyně, Julia Mařáka, Václ. Brožíka, Jar. Čermáka, Fr. Ženíška, Soběslava Hippolyta Pinkase, Vojtěcha Hinajse) Výstava byla označena jako jedna z mála význačných kulturních událostí svého druhu v našem městě

Červen – proběhlo nové pojmenování některých ulic a náměstí - náměstí M.R.Štefanika na Stalingradské náměstí, náměstí T.G.Masaryka na Fučíkovo nám., třída Edv. Beneše na Mírovou ulici

Červenec – Úroda borůvek byla velká, ceny klesly na 5,- Kčs/litr a později až na 4 Kčs/l. Vstup do lesa byl však pouze na povolenky PS. Houby však rostly málo
16. července - Ve středu večer ve 20 hod. se nad Mimoní přehnala větrná smršť s bouřkou ze tří stran najednou. Velké škody na budovách a v lese

14. září - konaly se terénní motocyklové závody v pískovně (v okolí dnešního hřiště školy Pod Ralskem a obchodu JOKA)

Počátkem října 1958 byla otevřena v Mimoni Pokusná zemědělská škola s 1 ha výměrem pokusného pole poblíž státního statku
Na 4. a 5. 10. vyhlášena národní směna na pomoc při polních pracích
27. prosince - Loutkářský soubor ZK TON uspořádal divadelní loutkové představení Kašpárek v Tatrách

31. prosince - shořel vepřinec u koupaliště. Z 31.12. na 1.1. 1959. Požár vypukl plnou silou ve 3,15. Ze 71 vepřů bylo zachráněno pouze 27 kusů
Prosinec - O vánočních svátcích vylezl na sloup elektrického vedení za parkem u zahrádek 14 ti letý Ivan Schindler. 1/2 hod. trvalo, než-li mu mohlo být pomoženo. Zemřel v nemocnici

Přímo v Mimoni se narodilo 1 dítě, zemřelo 39 občanů, uskutečnilo se 50 sňatků. Počet dětí narozených v nemocnicích přináležejících trvalým pobytem do Mimoně nejsou uvedeny

Počasí - Zima 1957/58 celkově mírná a poměrně teplá. Nový rok byl teplý s deštěm, 2.1. napadl sníh, 3.1. lehký mráz, Ploučnice se krátce pokryla ledem. Jaro 1958 přišlo opožděně, 1. dubna napadl sníh, který vydržel až do poloviny dubna. Sníh padal také hojně v březnu. Zajímavý pohled na ptáky, zvláště na čápy, kteří létali nad zasněženou krajinou. Červen byl dosti deštivý, Ploučnice se často rozvodňovala, Malá ul. se několikráte ocitla i když mírně, přeci jen pod vodou. Největší rozvodnění Ploučnice však vytvořilo souvislé jezero o rozloze ~ 10 km2 . 1.12. napadl první sníh zimy 1958/59. Následovaly noční mrazy. Pak zase teplo, na vánoce pršelo

Počet komentářů: 2  Komentáře ... (poslední: 27. dubna 2013 19:01)
Autor: Pep@k
Přečteno: 3635x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít