I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

den 145 let mimoňských hasičů
Publikováno:  10. dubna 2013

historieV letošním roce naši hasičí oslaví kulaté jubileum. Je to již 145 let, kdy v Mimoni vznikl hasičský sbor. Vše o jejich činnosti si můžete prohlídnout na jejich webových stránkách Takže k jejich výročí vše nejlepší a podívejme se nato, jak to všechno začalo.
V roce 1868 vstoupilo 40 mužů tělovýchovného spolku do nově se tvořícího Sboru dobrovolných hasičů. Zároveň postavili dřevěný domek na Mlýnské stezce (dnes v Lukách). Roku 1872 byla slavnost vysvěcení spolkového praporu. Další slavnost tohoto druhu se konal 30.8.1879, když dostal požární sbor nový slavnostní prapor. Roku 1868 koupila obec Mimoň pro nový Spolek požárníků 2 ruční stříkačky od známé firmy Händel z Drážďan a postavila pro ně vedle hostince U Jelena novou kůlnu. Roku 1890 byla zakoupena další Ländlovka. Konečně roku 1903 dostal Spolek parní stříkačku, kterou vyrobila firma W. Knaus ve Vídni. Došla 18. listopadu a 28. listopadu byla slavnostně vyzkoušena. Pro ní byla postavena kůlna vedle městského úřadu (naproti dnešního kina). Podle nového statutu dostával Spolek ročně od města podporu 500 K (rakouských).

V červenci 1893 oslavili 25 let Spolku a 23.8. 1903 pak 35 let. Tehdy měli 129 aktivních členů a 76 přispívajících. Ti, kteří byli ve Spolku 25 let a déle, obdrželi vyznamenání od Zemského svazu hasičstva. Soudržnost měla utužit i tzv. úmrtní pokladna, ze které Zemský svaz vyplácel pozůstalým po zemřelém členu obnos 300 K. Podobný podpůrný spolek byl založen i pro ženy členů hasičstva.
Na počátku tohoto století měl Spolek k dispozici 1 parní stříkačku, 5 ručních stříkaček, asi 2.000 m konopných hadic, 3 vozy na hadice, 11 různých žebříků, 10 háků, 4 vozy na rekvizity, plátěný smyk, 1 minimax atd.
Starší jak mimoňský Spolek hasičů bylo hasičstvo v Zákupech, kde bylo dobrovolné hasičstvo založeno již v r. 1851.
A jak to bylo před tím ?
Jakmile někde vypukl požár, měl každý majitel domu se objevit u okna s vědrem na vodu, které bylo ze slaměného pletiva a vymazáno smolou. U požáru byly poté utvořeny k nejbližšímu zdroji vody dvě řady, tzv. řetězy. Jedním se podávala vědra plné vody (jednalo se o fyzicky silnější osoby) a druhou zpět ke zdroji vody prázdná vědra (fyzicky slabší osoby). Z věder se voda vylévala přímo do ohně, pokud byla k dispozici později stříkačka, pak se vylévala voda do této stříkačky.
U Poštovního mostu r. 1807 byla postavena kůlna na stříkačky, později zde byla zrušena. Stejný osud měla i stejná kůlna na stříkačku postavena na náměstí pod Šibeničním vrchem (dnešní Tyršovo) roku 1808, která dosloužila r. 1884. Hadic měli tehdy málo a proto bylo nutno postavit stříkačku co nejblíže k požáru a zásobovat vodou výše uvedeným způsobem. V každé části města byly pod jednoduchou převislou střechou uschovány požární háky a dlouhé žebříky. Tím byly připraveny k okamžitému použití kdekoliv vypukl požár. Protože domy byly vesměs dřevěné, byli si obyvatelé našeho města velmi dobře vědomi velkého nebezpečí při požáru a proto se tyto předměty také nekradly.
Ještě roku 1885 bylo možno takové skladiště vidět na jižní zdi hřbitova u Božího hrobu naproti čp. 74/4. Spolek nezasahoval jen v Mimoni, ale i v okolních obcích. Dosti často se zachraňovali pouze holé životy. Příkladem byl jistě městský požár r. 1806.
Vedle městského hasičského sboru byly vytvořeny i tovární hasičské sbory. D.G.Fischel zřídil roku 1881 vlastní hasičský sbor, který 26.6.1882 obdržel vojenskou výzbroj. Měl 80 členů, 2 pevné parní stříkačky, 2 pojízdné stříkačky, kterými také vyjížděli. Těžký požár Fischlovky byl 12.1.1905, kdy hasili i za pomoci ostatních přispěchavších sborů přes 3 hodiny

Počátky sboru dobrovolných hasičů Mimoň po druhé světové válce.
Po prvních květnových dnech v r. 1945 se začali do Mimoně stěhovat občané ponejvíce české národnosti, kteří zde obsazovali úřady, přebírali vedení podniků a hospodářství. Další pak šli pracovat do místních továren. Z těchto osob se později rekrutovali první dobrovolní členové hasičského sboru v Mimoni.
První ustanovující schůze svoru byla konána dne 12. prosince 1945 v hostinci Corso v Mimoni, na které byl ustanoven první český dobrovolný sbor hasičů. Jako průkopníci k ochraňování majetku se dostavili na schůzi tito občané:
s. Havlíček, Židlický Frant., Janák Josef, Hladík Václav, Tyl Karel, Řehounek Sergej, Blažek Josef, Adam Jan, Sadílek Rudolf ml., Jerman Jaroslav, Volf Karel, Čermák Jaroslav. Karel Jan, Port František, Blahna Karel, Dr. Kott Václav, Žádník Stanislav, Medek Josef a Šubarský Josef..
Na schůzi byly převzaty knížky od německého hasičského sboru s vkladem 60.000 RM (Říšských marek). Současně přítomný s. Havlíček seznámil nastávající členy o převzetí hasičského inventáře od německého sboru.
Budova, v níž se veškerý inventář nacházel, byla velmi zchátralá a nacházela se v Malé ulici v místech, kde stála první Česká škola v Mimoni.
Do funkcí byli zvolení následující členové :
Starosta : Řehounek Sergej, poštovní úředník
Velitel : Havlíček Karel, lakýrník
Zástupce : Karel Jan, dělník
Jednatel : Židlická František, mechanik
Pokladník : Blahna Karel, správce kina
Vedoucí samaritán : Dr. Kott Václav, lékař
1. zbrojmistr : Adam Jan, řidič auta
2. zbrojmistr : Janák Josef, strojník
3. zbrojmistr : Karel Jan, dělník
Trubač : Karel Jan, dělník
Sluha : Janák Josef, strojník
Vzhledem k tomu, že sbor neměl z počátku žádnou poplachovou sirénu, byla tato zapůjčena od fy. Hutter a Schranz. Členové sboru uspořádali také I. maškarní ples, pro který zábavný výbor vybral předem celkem 15.370,- Kč.
Druhá členská schůze byla konána v hostinci U Jelena, dne 21. ledna 1946.
Valná hromada se konala 25. února 1946.
Práce ve sboru se vyvíjela celkem dobře z počátku, avšak později docházelo k různým nepořádkům, což bylo nepříznivě kritizováno a došlo to tak daleko, že z funkce velitele byl odvolán bratr Havlíček.
Někteří členové znechuceni špatnými poměry ve sboru, přestali pracovati. Velmi často docházelo proto k výměně členů. Zůstali však první průkopníci práce ve sboru, kteří se snažili poměry konsolidovat, získávat další dobrovolné členy a zaváděli pořádek i do evidence inventáře, dále cvičení členstva a získávání dorostu.
Dne 10. listopadu 1948 se konala členská schůze v hasičském domě v Mimoni.
Řádná valná hromada bylo konána 16. ledna 1949, na které byli zvoleni na další 3 roky následující členové :
Starosta - Eliáš Jaroslav
Zbrojmistr - Froněk Jaroslav
Zástupce - Černý Josef
Vedoucí samarity - Nehasilová Jiřina
Velitel - Karel Jan
Vedoucí žactva - Vančura František
Zástupce - Hulák Petr
1. četař - Klícha Josef
Jednatel - Židlický František
2. četař - Eliáš Josef
Pokladník - Hájek Josef
1. Revisor účtů - Kracíková
Vzdělavatel - Volf Karel
2. Revizor účtů - Klícha Josef
Matrikář - Eliáš Josef
Výborová schůze byla konána dne 5. prosince 1949 a projednány důležité věci k rozvíjení práce ve sboru, hlavně získání vhodnějších objektů.

Namátkou pár akcí :
6. srpna 1945 - Požár v železářském obchodě Ant. Schneidera. Při této příležitosti zjištěné vážné nedostatky ve vybavenosti a přípravě hasičského sboru.
15. ledna 1946 - Hasiči obdrželi nové stanovy
4. února 1946 - Hořelo na usedlosti 7/3 se značnou škodou
4. března 1946 - Zřítila se stará hasičská zbrojnice. Nová zbrojnice přidělena v čp. 79/3 event. 24/2. Přechodně používají vyhrazený prostor v zámku.
2. října 1946 - Vypukl velký požár v hospodářském traktu fy. Thonet.
8. listopadu 1946 - jednáno o zřízení okresní požární pohotovosti sboru družstev o 8 členech+1 velitel ze všech vrstev občanstva.
3. ledna 1947 - Do národní správy MS hasičů převeden objekt čp. 140/1
10. ledna 1947 - Vyhořela Lorinsova tělocvična – před Společenským plesem pol. strany Čsl. strany národně socialistické od vadného kouřovodu od kamen
2. června 1947 - Oprava a obnova protipožární služby nákladem 436.000 Kč
28. června 1948 - MNV jednalo o připravenosti hasičů, osvětový referent V.Frolík upozornil na neschopnost has. sboru.
26. dubna 1950 - Vyhořel domek p. Otty Němce, který jej opět opraví vlastním nákladem.
leden 1951 - Nábor do hasič. sboru byl bez většího úspěchu, získala se částečně pouze školní mládež.
24. listopadu 1954 - Organizovány občanské protipožární hlídky.
29. června 1955 - Odvolán velitel mim. hasičů Jaroslav Eliáš, novým velitelem se stal Anděl Walter *24.4.1930 v Mimoni, bytem Horská 59/2.
květen 1957 - Požár v Novinách – shořely Štejmanovy boudy na studený odchov telat, uhořelo 25 telat.
31. prosince 1958 - Shořel vepřinec v Mimoni u koupaliště. Požár vypukl plnou silou ve 3,15. Ze 71 vepřů bylo zachráněno pouze 27 kusů.
11. ledna 1959 - Požár rodinného domku v Křížové ulici
20. ledna 1959 - Požár chaty v lese na Liščím vrchu u Slovan v Mimoni
20. června 1959 - Požár lesa v katastru Boreček
4. října 1959 - Shořela do základu stodola u plic. sanatoria na Pražské ul.
6. října 1959 - V noci ze 6. na 7. 10. vyhořel rodinný domek Karla Hons na Slovanech. Byl přestěhován přechodně na nádraží v Mimoni (nové nádraží).
7. října 1959 - V noci ze 7. na 8. 10. hořely dílny v n.p. Thonet
10. října 1959 - Shořela další stodola u plic. sanatoria na Pražské ul.
13. - 18. listopadu 1960 - Shořela Harbichova stodola, Shořela stodola u koupaliště, Shořela Kratochvílova stodola.
13. května 1961 - Shořela střecha skladiště na nádraží ČSD.
4. ledna 1963 - Požár v domě Jar. Kracíka na nám. Čsl. armády - zničený zadní trakt budovy.
1966 - Byla provedena oprava požární zbrojnice.
26. ledna 1972 - Požár domu čp. 104/5 v Komenského ul. vypukl 26.ledna 1972 ve 21,30 hod. na půdě domu. Shořela celá střecha, obyvatelé musely být přestěhováni do náhradního bytu. Vlastníkem je Domovní správa Mimoň. Příčina požáru : Díra v komíně.
8. listopadu 1973 - Požár v hotelu Beseda vypukl 8. listopadu 1973 přibližně v 10,00 hodin dopoledne. Příčinou byl výbuch naftových kamen ve Společenském sále. Vnitřní vybavení bylo značně poškozeno.
Hasiči měli následující počet nutných výjezdů, většinou k požárům různého rozsahu a místa :
Roku 1976 - 69 výjezdů - požáry + živelné pohromy
roku 1977 - 24 výjezdů k požárům
roku 1978 - 7 výjezdů k požárům.
13. listopadu 1979 - Požár stodoly za hřbitovem vypukl 13.listopadu 17,20 od.. Stodola náležela Velkovýkrmně Zákupy, hospodářství Mimoň. Ve stodole bylo uskladněno 300q sena letošní sklizně. Požár způsobil 10 letý školák J.V. z Mimoně. Stodola byla zabezpečená, místní kluci si však našli skulinu, kudy se do ní dostat. Chodili sem kouřit. Chlapec J.V. byl notorický záškolák a hořící zápalku odhodil za sebe. Prý udělal několik šluků, když zpozoroval, co mu hořící zápalka způsobila za ohřev. Oheň se snažil zpočátku ihned sám uhasit, ovšem marně.
19. dubna 1982 - Požár domu čp. 54/3 na náměstí 1. Máje Prodejna masa (dříve Vybořil). Majitelem byl nyní VAÚ (kafilérie) Boreček. (sousední domy se začaly bourat již 27.března 1982 podnikem OSP). (Dalo by se spekulovat, že se jedná o úmysl, který se prostě neprokáže, vzhledem k tomu, co bude následovat za několik málo let v r. 1985 a 86. Tato poznámka byla vřazena v r. 2000 - O.Hons).
1983 - základní činnost je prevence před živelnými pohromami a zásahy při nich. Vedle této činnosti je věnována péče výchově mladých následovníků. Svojí zdatnost si porovnávají při požárnických soutěžích.
Požárů mnoho nebylo, větší požár byl pouze požár 30 ha lesa v blízkosti Bělé p. Bezdězem, jinak pouze požáry malé, které se nenechaly rozrůst. Většinou se jednalo o důsledky suchého roku a neopatrnosti lidí v přírodě.
29. dubna 1984 - Hořelo v Tonu - sušárna dřeva
1984 - Požárnici v Mimoni :
- provedli 198 preventivných prohlídek
- účast na různých soutěžích, většinou na předních místech
- má 47 členů, z toho je 16 žen, věkový průměr = 29 let
- výjezdová skupina zasahovala 21x =
= 7 x požár lesa
= 29.4. - požár sušárny dřeva v TON, zásah spolu se Mitopem, přítomno 50 hasičů
= požáry domu v Jablonném, chata v Brništi, poliklinika v Mimoni, stoh v Novinách, stodola v Zákupech, kůlna v Ploužnici, ubytovna ve Hvězdově.
- celkem se zúčastnilo výjezdů 174 členů = 9 / 1 výjezd .  doba akcí trvala 667 hodin.
Hotovostní skupina vyjíždí do 5 minut po vyhlášení poplachu. Majetek požárnické organizace dosahuje 1 mil. Kčs.
1985 - Požárnický sbor má 51 členů, z toho 18 žen.
Zásahy : 22 x, v Mimoni se jednalo o menší zásahy, v Luhově hořela chata, v Brništi stoh slámy, ve Vranově hořela sláma na poli, v Ploužnici hořel les. Celková účast byla 201 členů = 435 hodin. 10 osob na 1 akci.
Velká pomoc byla 23. srpna, kdy na silnici na Kuřívody za Ploužnici najel do zájezdového autobusu v plné jízdě sovětský tank.
Požárníci asistovali při destrukční činnosti lékárny a zámku na náměstí 1. Máje a 19.8., kdy buldozer najel do domu v Malé ul.
1986 - zásahy při požáru v domě v Borečku, skladu ve Velenicích, transformátoru ve Stvolinkách, stoh slámy v Ploužnici, les na Slovanech, stodoly v Postřelné, rodinný domek v Horské ulici v Mimoni čp. 59/2, plátno v Letním kině v Mimoni a další menší zásahy v Mimoni.
1987 - 13 zásahů při požárech - rodinný domek v Nábřežní ul. 18/2, +Wolmanova vila v Ralské ul.čp. 425/1, +olejová kotelna Gigant M. + velký požár zámku ve Stráži p.R. se škodou 5,860.000 Kčs atd. Na 1 výjezd = 6 osob.
- 10 zásahů při technických nutnostech
- organizace dobrovolných požárníků má 2 družstva žáků, 1 družstvo dorostu o  počtu 33 členů. Počet dospělých členů = 49 osob (32m + 17 ž.) Majetek Sboru = 1,023.806 Kčs.
1988 - Hasiči zásah při požáru prodejny zeleniny v Mimoni na Letné a stavební buňky na Gigantě.
1990 - Požár lesa u letiště na Červeném vrchu vypukl 4.8. odpoledne. Shořelo 300 ha lesa. K požáru se sjelo 40 hasičských sborů.
1991 - Sbor dobrovolných hasičů se po loňské zakolísání (1990) pod vedením Rudolfa Plívy sen. stabilizoval. Sbor má 23 členů. Největší zásah byl při požárech lesů, dále požárech střechy, seníku, stodoly, 2 stohů a 2x i osobního auta, 2 kůlny. Celkem přes 30 zásahů.
1993 - velitelem sboru je Rudolf Plíva st., zástupcem je J. Pecinovský. Sbor dobrovolných hasičů má vlastní výjezdovou jednotku. Velitel je současně správcem hasičské zbrojnice - jedná se o budovu čp. 70 na Tyršově nám.

Počet komentářů: 4  Komentáře ... (poslední: 14. dubna 2013 1:51)
Autor: Pep@k
Přečteno: 4055x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít