I N Z E R C E

Krátké zprávy
ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO
16.03.20 21:36 Pep@k

Na Mitelu se podívejte na únorové zasedání našich Zastupitelů...
Doporučuji ke shlédnutí, určitě se pobavíte... :))
ZPRAVODAJ MĚSTA B Ř E Z E N
05.03.20 08:57 Pep@k
LEDNOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE MĚSTA
09.01.20 17:16 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

počet


Vážení spoluobčané,

Ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za dodržování nařízení vlády ČR - nosit roušky na veřejnosti. Vím, že nařízení jsou velice přísná a náročná, ale nošením roušky chráníme sebe i ostatní.

Obyvatelé Mimoně jsou opravdu naprosto vzorní a možná i díky tomu nemáme v našem městě zatím žádnou osobu nakaženou coronavirem. Nejvíce naši disciplínu ocení zejména prodavači, záchranné složky, lékaři, učitelé a další, kteří nemohou zůstat doma v bezpečí a denně jsou v kontaktu s velkým množstvím lidí. Jsou tu pro nás a za jejich obětavost jim patří náš dík.

Veškerou pomoc potřebným v této nelehké době jsme zcentralizovali prostřednictvím Sociálních služeb města Mimoň, které díky dobrovolníkům z řad obyvatel, úřadu a MěPO zajišťují rozvoz stravování, nákupů, rozvoz roušek, hygienických prostředků a dalších potřebných věcí obyvatelům města Mimoň, kteří si sami nezvládnou toto zajistit, nebo jsou v karanténě. Každému, kdo nám takto pomáhá, ale i těm kteří šijí textilní roušky a zásobují své rodiny, známé a kamarády, nebo seniory v chráněných bytech, prodavačky a další lidi kolem sebe, také moc děkuji.

Městský úřad pracuje v omezeném provozu, aby v případě nákazy nemusel celý do karantény, ale v úřední dny se neváhejte obracet na podatelnu, či vedoucí jednotlivých odborů se svými požadavky a domluvit si individuální návštěvu. Starosta i místostarostka jsou na svém telefonu k dispozici stále.

Každý den se situace může změnit a my se ji budeme operativně snažit řešit a informovat Vás jak na stánkách města Mimoň, facebookových stránkách, ale i rozhlasem- pro obyvatele bez přístupu k internetu.

S přáním pevného zdraví místostarostka města Jaroslava Bizoňová


 Arogance a výsměch občanům města
Publikováno:  25. září 2018

kostelNezbývá mi než reagovat na článek pana starosty v Mimoňském zpravodaji, i když jsem napsal, že již nebudu žádné články psát.
V jeho článku se totiž dozvídáme, že nenastaly žádné katastrofické scénáře ohledně prasečáku, toxických skládek a jiných věcí.
Chválí se zde, jak je vše transparentní a policie na nic nepřišla a jak správně hospodaří, nejsou přece namyšlení a neřídí město z blázince.

Co říci k těm skládkám, tak nevím, kdo vše odsouhlasil na radách města a na zastupitelstvech prosazoval další třídírny odpadů a kdo proti tomu neprotestoval, když firma dostala povolení k dalšímu zpracovávání 10 000 tun minerálního odpadu. Vy jste jim toto svojí nečinností povolili a jen jste si zavolali zaměstnance společnosti a natočili pořad, jak o nic nejde, natočili jste tam jen pár hromad štěrku. Samozřejmě ještě před povolením s nakládáním s minerálními odpady a novou linkou na třídění odpadů, jak je napsáno v povolení pod Č.j. KULK 47931/2018 ze dne 19.7.2018.

Jinak firma postupuje s žádostmi o povolení přesně dle své prvotní žádosti, která byla po mém zveřejnění na tlak občanů zamítnuta a dle mě jen čeká, jak dopadnou volby ve městě a poté přijdou na řadu odpady s těžkými kovy. Také musíme tuto třídírnu nazývat přesně, aby se nám vedení města nenaštvalo a to: „Provozovna Mimoň, dekontaminační plocha pro biodegradaci kontaminovaných odpadů a pro mechanickou úpravu odpadů tříděním“. Milé vedení města, to jste zase museli lhát lidem na zastupitelstvu v září 2018, že tu není žádná třídírna, když jste toto také schvalovali na jedné z letních rad města Mimoně.

Máme tu prasečák a pohádku o tom, jak jsme na něm vydělali a jak je vše pořádku a dražba byla úplně košer. Na nabídkách v dražbě nic pochybného nebylo, ale pochybné je, že jsme jej koupili o 100% dráž a že jsme se přehazovali s Mimoňskou komunální a.s., no prostě krásná a poctivá dražba. A nyní jsme na ní prý i vydělali 10 mil. Kč bez DPH!

No a teď se, milí občané, opravdu posaďte, zde nám pan starosta zapomněl jaksi říci několik důležitých věcí. Město totiž boří jen horní část k základům, kdy všichni zúčastnění věděli, že tato akce bude zisková, a všichni čekali zisk asi do 5 mil. Kč, protože jsou zde kovy k prodeji. Dle mého názoru i názoru různých lidí firma Compaq jaksi cenu přestřelila a na zakázce musí prodělat a také již byly podány různé námitky k této ceně. Je pravda, že firma Compaq jaksi zapomněla v zakázce vyčíslit skládkovné za suť a je tedy na místě otázka, kdo to bude platit. Já jen doufám, že to nebude platit město ve vícenákladech.

No a teď ta nejdůležitější část, kterou nám pan starosta neřekl. Prasečák stál městskou pokladnu i s úroky z půjčky a jinými věcmi cca 30 mil. Kč a dále má město posudek na zboření základových desek, kde již není na čem vydělat (nejsou zde kovy), a to se opravdu posaďte, ta cena je celkem 60 mil. Kč. Takže ztráta města je minimálně 30 mil. Kč (pod tuto částku už neklesneme) a může být až 80 mil. Kč (pokud odečteme 10 mil. Kč za prodej kovů), to není katastrofický scénář? Proč si myslíte, že se boří jen horní části prasečáku???

Teď k tomu, že nejsou nafoukaní a neřídí město z blázince. Pokud si vezmeme lídra Strany pro otevřenou společnost pana Pavla Škubala, který kandiduje na starostu a celé vedení radnice za ním stojí, připadá mi to jako arogance a výsměch občanům města Mimoně. Jen si připomeňme, co vše provedl na radnici - montování televize za 10 000 Kč na zeď( 4x hmoždinka), posunutí brány o dva metry za 60 000 Kč (ztratila se nejlevnější nabídka), proplacení kamer firmě, kdy tam byly úplně jiné kamery a město tím přišlo o 30 000 Kč (ve stejný den vyhlásil výběrové řízení a ve stejný den jej ukončil, ale práci převzal již den předem), přijímání darů od projektové firmy (potrestán za porušení zákona o úřednících), ponechání svého bydliště ve městě jen kvůli volbám (nikdy zde nebydlel) a jako bonbónek ho nechalo vedení města stíhat za způsobenou škodu městu ve výši 750 000 Kč! (v tomto je již rozhodnuto, ale vedení obce nechce zveřejnit dokument od OSZ – zveřejněte ho a celý a ne jen, co se vám z něj bude hodit).

A tato strana jej nechá kandidovat na starostu a má plnou podporu lidí z vedení radnice a jiných členů na kandidátce této strany, asi se jim líbí jeho práce. Také je zábavné, že když paní Tvrdá žádá informace dle zákona o informacích, vedení radnice ji odkáže na soud a nic jí nedají a opovrhují zákony České republiky – prý, ať si zaplatí advokáta. A když zastupitelstvo a rada utvoří vyšetřovací komisi k divné zakázce v Mimoňské komunální a.s, tak opět stejné strany odmítají komisi vydat dokumenty s tím, že každý člen vyšetřovací komise může do materiálu nahlédnout, ale nesmí si vzít kopie, a co si zapamatují, můžou přednést na komisi.

Také je výtečné, když město na Letné zatepluje fasády domů, co mu patří, ale Komunální společnost a.s. tyto stejné domy jen natírá, aby byly hezké, a rozhodují o tom stejní lidé ve vedení radnice, no prostě blázinec. Také je moc dobré vypustit rybník v parku na čtyři roky a poté se chválit, jak jej nyní před volbami budeme opravovat. Místo aby se vypustil, až na to budou peníze. No a bezpečnostní agenturu místo městské policie a průtah městem nebudu ani komentovat. Jinak si myslím, že fungujete opravdu jako správní hospodáři, nejste nafoukaní a město nevedete z blázince.

Petr Král

Příloha : Demolice Gigantu - výňatek zde

gig1

gig2

Počet komentářů: 41  Komentáře ... (poslední: 7. října 2018 20:42)
Autor: Pep@k
Přečteno: 1414x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
12/2020
Kraj začne vyrábět filtry do roušek z nanovláken
Nový severozápadní obchvat Zákup odvede dopravu z centra města
Kraj prodloužil lhůty pro podávání žádostí o dotace